foto: berglund&berntsen

Etter 5 OL og 18 år på landslaget ga Halvard seg som internasjonal skiskytter. Nå bruker han sine erfaringer i foredrag for næringslivet. Målet med foredragene er å formidle hva som skulle til for å gå fra å være “totalt talentløs” til å bli Olympisk Mester. Hvilke krav stilles det til oss selv og laget vårt hvis vi skal komme dit vi egentlig vil? På skiskytterlandslaget ble det sentralt å skape en forbedringskultur der vi lærte av våre feil uten å skape syndebukker.


Vi har samlet all informasjon du trenger i Foredragsinfo Halvard Hanevold.pdf


© HalvardHanevold AS.
  1. Fra “totalt talentløs” til Olympisk Mester


  1. Hvordan bli litt bedre hver dag - i hverdagen


  1. Vinnerlaget - hvordan få sterke individer til å løfte sammen